Aktivity s fotogalériou

25.5.2022 Klientky Centra sociálnych služieb Jahodná dostali pozvánku z DSS Veľký Meder – Ižop Pusta na priateľské stretnutie, ktoré sa konalo pod názvom „ Indiánsky deň , ,
20.5.2022 Pri príležitosti medzinárodného dňa rodiny sme v Centre sociálnych služieb Jahodná zorganizovali besedu o rodine. Besedu sme spojili s výtvarnou a spomienkou terapiou. , ,
9.5.2022 Ako už býva zvykom, na Deň matiek sme si uctili naše mamy, staré mamy a náhradné mamy. , ,
5.5.2022 Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk sme usporiadali besedu pod názvom „Umývaj si ruky – zachrániš život“, ktorej cieľom bolo poukázať na potrebu dodržiavania hygieny rúk. , ,
26.4.2022 V zariadení sme zorganizovali narodeninovú oslavu, na ktorej sme si pripomenuli tých z nás, ktorí svoje narodeniny oslavovali v mesiaci apríl. , ,
25.4.2022 Apríl je mesiac lesov. Pri tejto príležitosti sme sa vybrali na spoločnú vychádzku za krásami jarnej prírody, ktorá bola spojená s besedou. , ,
22.4.2022 Pri príležitosti Dňa zeme sme uskutočnili besedu. Rozprávali sme sa o ochrane životného prostredia, recyklácii odpadu, ekologickom správaní sa a o ochrane živočíchov. Klienti prispievali svojou činnosťou k ochrane životného prostredia. , ,
19.4.2022 Dievčatá z DSS Medveďova pozvali kamarátov z nášho zariadenia na veľkonočné stretnutie. ,
14.4.2022 Beseda o veľkonočných sviatkoch – zvyky a tradície na Slovensku a vo svete. ,
8.4.2022 pripravili sme sa na veľkonočné sviatky- tvorivé dielne zamerané na prípravu veľkonočnej dekorácie, darčekov a obľúbených pochúťok. , ,
7.4.2022 Prezentácia a predaj výrobkov vyrobených klientmi na veľkonočných trhoch, organizovaných Úradom TTSK. , ,
31.3.2022 Narodeninová oslava v zariadení – tanec, hry, zábava, občerstvenie... , ,
22.3.2022 Svetový deň vody – turistika k vodnému mlynu v Dunajskom Klátove spojená s environmentálnou výchovou , ,
18.3.2022 Marec – mesiac knihy - v zariadení sa konala beseda o knihách, časopisoch a prebehla aj virtuálna návšteva knižnice , ,
8.3.2022 Oslava MDŽ – kultúrny program, odovzdávanie darčekov ,
8.3.2022 Konali sa tvorivé dielne – klienti pripravovali darčeky k MDŽ... , ,
4.3.2022 Týždeň jarného upratovania – očista duše a prostredia, v ktorom žijeme... , ,
25.2.2022 Maškarný ples v zariadení.... , ,
14.2.2022 V zariadení sa konala narodeninová oslava klientov narodených v mesiaci január... , ,
14.2.2022 Oslavovali sme deň lásky a zaľúbených - sviatok svätého Valentína. Obyvatelia domova prejavili svoju náklonnosť a lásku k najbližším, lebo láska je najkrajší cit na svete... , ,
2.2.2022 Konali sa prvé tvorivé dielne v tomto roku.... Nakoľko je fašiangové obdobie, tematikou tvorivých dielní boli fašiangy. , ,
20.1.2022 Zorganizovali sme spoločné podujatie, ktoré bolo zamerané na aktívny pohyb. , ,
31.12.2021 „Silvestrovská rošáda“ – v zariadení sa konala silvestrovská veselica, klienti sa lúčili so starým rokom a vítali rok 2022... , ,
24.12.2021 „Tichá noc, svätá noc...“ – Štedrý večer v zariadení – spoločné posedenie, slávnostný vianočný program klientov, odovzdávanie darčekov... , ,
21.12.2021 Blížia sa Vianoce – v zariadení sa piekli medovníky, precvičovali sa vianočné piesne, básne, koledy, zdobil sa vianočný stromček... , ,

Stránky