Aktivity s fotogalériou

12.11.2020 „Spoznaj a chráň krásu zimnej prírody“ – pod týmto názvom sa konala beseda, ktorá bola spojená s pozorovaním zimných prírodných javov a starostlivosťou o vtákov. , ,
6.11.2020 v zariadení sme organizovali podujatie pod názvom „ Jeseň v záhrade a v parku“ – týždeň vykonávania jesenných prác v záhrade a parku zariadenia , ,
1.10.2020 Úcta k starším, úcta k tradíciám – beseda o živote, o medziľudských vzťahoch, o medzigeneračných problémoch, o prejavení úcty k starším osobám.... ,
24.9.2020 Svetový deň hrania sme spojili aj s rozlúčkou leta. Klienti sa zabavili na športovo-zábavných a spoločenských hrách, riešili logické úlohy a s letom sa lúčili táborákom a opekačkou .... , ,
18.9.2020 Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci sme venovali besede o dôležitosti poskytnutia prvej pomoci, o dôležitých telefónnych číslach, o poskytnutí umelého dýchania.... , ,
8.9.2020 sa v zariadení konal workshop - pripravili sa nástenky na jesennú tematiku, jesenné dekorácie a vyzdobili sa spoločenské miestnosti zariadenia , ,
26.8.2020 sa v zariadení uskutočnila narodeninová oslava obyvateľov. , ,
20.8.2020 sme v zariadení zorganizovali športovo- zábavný deň, plný rôznych pohybových súťaží a zábavných úloh. Na želanie klientov sme tento športový deň zakončili krátkym futbalovým zápasom, do ktorého sa aktívne zapojil aj personál zariadenia. , ,
17.8.2020 K Medzinárodnému dňu priateľstva sa v zariadení konala aktivita, ktorá bola mimoriadne úspešná. Obyvateľov domova napadla skvelá myšlienka. Keďže fyzické stretávky so svojimi priateľmi sú nemožné, rozhodli sa pre nich vyrobiť náramky , ,
12.8.2020 V zariadení je už tradíciou, že v rámci letnej aktivity sa koná Deň otvorených dverí. Tento rok naše veľkolepé plány v organizovaní prekazilo ochorenie na COVID-19. Namiesto tradičných Dní otvorených dverí sme usporiadali zábavný deň, tzv. „Gulášparty“ , ,
7.8.2020 V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej sme zorganizovali týždennú brigádu, aby sme skrášlili a vyčistili naše okolie od odpadkov a pýru. , ,
3.8.2020 Dnes naše zariadenie, DSS pDaD v Jahodnej prebral dar ( ošatenie a obuv) od pána Van Thao Voung , Lyly obchod Trhová Hradská, za čo mu vrúcne ďakujeme! ,
30.7.2020 30. júl je vyhlásený za Medzinárodný deň priateľstva. Klienti zariadenia si pripomenuli tento deň peknou aktivitou. Rozhovorili sa na tému „ priateľstvo“ a vyrábali náramky priateľstva pomocou farebných bavlnených priadzí. , ,
28.7.2020 sa v zariadení uskutočnila narodeninová party pri príležitosti osláv obyvateľov. , ,
23.7.2020 sa konala interaktívna beseda o rekordoch a zaujímavostiach zo sveta... , ,
13.7.2020 je Medzinárodným dňom hlavolamov. V domove sa riešili hlavolamy, logické a matematické úlohy, hádanky, rébusy, logické hry.... , ,
9.7.2020 V zariadení sme mali prvú letnú aktivitu, ktorá bola zameraná na turistiku spojenú so sledovaním života v prírode – vegetácia, vtáctvo, zver....a na obnovu a výrobu kŕmidiel pre vtáčiky , ,
1.7.2020 sme sa v zariadení zabávali na aktivite konanej k Medzinárodnému dňa vtipov... ,
30.6.2020 V zariadení sa uskutočnila neplánovaná, ale o to úspešnejšia aktivita: „Módna prehliadka....“ , ,
26.6.2020 Pri príležitosti svetového dňa hudby sme organizovali aktivitu „ Liečime naše telo a dušu hudbou“ , ,
25.6.2020 Týždeň úpravy a skrášľovania areálu pod názvom „Radosť zo záhrady“ –presádzanie a vysádzanie kvetín, kosenie a hrabanie trávy, okopávanie.... , ,
16.6.2020 organizovali sme tvorivé dielne pod názvom „Druhá šanca starým veciam a odpadu“ ... , ,
11.6.2020 Mali sme aktivitu: „Ako si pripraviť liečivú pochúťku?“ z darov prírody... , ,
3.6.2020 Postupné uvoľňovanie opatrení nám umožnilo v zariadení zorganizovať dňa 03.06.2020 aktivitu na MDD. Aktivita sa nekonala v obvyklej forme – na futbalovom ihrisku v Topoľníkoch. Ale obyvatelia domova sa radovali zo športových súťaží usporiadaných v parku , ,
5.3.2020 04.03. – 05.03.2020 sa v zariadení konali tvorivé dielne so zameraním na výrobu darčekov k MDŽ , ,

Stránky