Prijali sme pozvanie od Milana Štefánika na benefičný koncert „Chyťme sa za ruky“.