Pri príležitosti Svetového dňa zdravia sme zorganizovali aktivitu, ktorá bola zameraná na zdravú životosprávu, podstatou ktorej je v prvom rade racionálna strava a pravidelná pohybová aktivita.