Uskutočnila sa narodeninová oslava. Oslávili sme narodeniny klientov, ktorí sa narodili v mesiaci marec.