Aktivity s fotogalériou

4.3.2021 V zariadení sa konali Tvorivé dielne k MDŽ. Pracovalo sa s papierom, textilom, vlnou. Výsledkom činnosti boli farebné kvetinky. , ,
28.2.2021 je vyhlásený za Medzinárodný deň kvetinového dizajnu – zátišia s kvetmi, ikebany či jednoduché kytice vo váze.... ,
23.2.2021 bolo v zariadení veselo, konal sa Maškarný ples – bola prehliadka masiek, ochutnávka šišiek, hudba, tanec, zábava... , ,
15.2.2021 Svetový deň zaľúbených – oslava Valentína , ,
12.2.2021 sme mali v zariadení Valentínske tvorivé dielne – pripravili sme drobné darčeky na obdarúvanie svojich priateľov a osôb, ktorých máme radi , ,
5.2.2021 v zariadení sme organizovali tvorivé dielne, v rámci ktorých sme si pripravovali masky na maškarný ples, vyzdobovali spoločenské miestnosti na fašiangové obdobie... , ,
28.1.2021 v zariadení sa konala výchovno-vzdelávacia činnosť formou besedy na tému „Európsky deň ochrany osobných údajov“. ,
27.1.2021 sme mali oslavu narodenín obyvateľov domova, ktorí slávia svoj sviatok v mesiaci január. , ,
26.1.2021 sme mali v zariadení Workshop, ktorý bol zameraný na výzdobu vestibulu, na výrobu násteniek na fašiangové obdobie ,
21.1.2021 Po napadnutí snehu mali možnosť klienti si zasúťažiť v stavaní snehuliaka a v areály zariadenia prebehla aj veľká guľovačka , ,
18.1.2021 V zariadení sa konalo novoročné pracovné posedenie s prijímateľmi sociálnych služieb.
31.12.2020 „Silvestrovská rošáda“ – veselica na Silvestra. Lúčenie sa s rokom 2020 a vítanie nového roka 2021... , ,
24.12.2020 „Tichá noc, svätá noc“ – Štedrý večer v zariadení spojený s vianočným kultúrnym programom našich klientov, odovzdávanie darčekov.... , ,
18.12.2020 Besedovali sme o vianočných zvykoch našich predkov a rozprávali sme o tradíciách a zvykoch, ktoré sa dodržiavajú aj dnes.
17.12.2020 Nácvikom vianočných piesní a kolied sa klienti domova pripravovali na vianočné vystúpenie ,
7.12.2020 Do zariadenia aj v tomto roku zavítal Mikuláš aj s čertíkom a rozdával balíčky nielen klientom, ale aj zamestnancom.... , ,
4.12.2020 Pre prežívanie ducha Vianoc sme v prvý decembrový týždeň organizovali pre prijímateľov sociálnych služieb v Jahodnej vianočné tvorivé dielneKaždý si mohol zhotoviť ikebanu, adventný veniec, vianočné svietniky a piekli sa aj medovníky. , ,
3.12.2020 V zariadení sme spoločne pripravili narodeninovú oslavu pre desiatich našich obyvateľov, ktorí svoj veľký deň prežívajú práve v tomto predvianočnom období. , ,
19.11.2020 V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej sme si zorganizovali besedu k Medzinárodnému dňu tolerancie. ,
13.11.2020 Pri príležitosti Dňa Guinnessových svetových rekordov sme si zorganizovali besedu, , ,
12.11.2020 „Spoznaj a chráň krásu zimnej prírody“ – pod týmto názvom sa konala beseda, ktorá bola spojená s pozorovaním zimných prírodných javov a starostlivosťou o vtákov. , ,
6.11.2020 v zariadení sme organizovali podujatie pod názvom „ Jeseň v záhrade a v parku“ – týždeň vykonávania jesenných prác v záhrade a parku zariadenia , ,
1.10.2020 Úcta k starším, úcta k tradíciám – beseda o živote, o medziľudských vzťahoch, o medzigeneračných problémoch, o prejavení úcty k starším osobám.... ,
24.9.2020 Svetový deň hrania sme spojili aj s rozlúčkou leta. Klienti sa zabavili na športovo-zábavných a spoločenských hrách, riešili logické úlohy a s letom sa lúčili táborákom a opekačkou .... , ,
18.9.2020 Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci sme venovali besede o dôležitosti poskytnutia prvej pomoci, o dôležitých telefónnych číslach, o poskytnutí umelého dýchania.... , ,

Stránky