Zorganizovali sme tvorivé dielne, ktorých hlavným zameraním bolo spoločne si vyzdobiť priestory zariadenia a navodiť si veľkonočnú náladu.