Aktivity s fotogalériou

18.10.2022 Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme navštívili Zariadenie pre seniorov v Dunajskej Strede a v Trsticiach. , ,
14.10.2022 konali sa remeselné aktivity s názvom „Tvorivé dielne zamerané na výrobu darčekov pre seniorov“. Celý deň sa niesol v duchu tvorivosti a kreativity. Klienti pracovali svedomite a mali obrovskú radosť, že ich vlastnoručné výrobky potešia mnohých seniorov. , ,
11.10.2022 v zariadení sme si usporiadali Šarkaniádu. Na výrobe šarkanov sa podieľali klienti, terapeuti a službukonajúci personál. Hoci sme vzhľadom na poveternostné podmienky púšťanie šarkanov museli odložiť na inokedy, z hotových šarkanov mali veľkú radosť. , ,
5.10.2022 Stromy sú dôležité pre náš život, preto sme zaradili do nášho programu výchovno-vzdelávaciu aktivitu na danú tematiku. Pri tejto príležitosti sme vysádzali darované kríky, živé ploty a stromy. Klienti dali prísľub, že sa o rastliny budú patrične starať , ,
27.9.2022 V zariadení sa konala narodeninová oslava spojená s rozlúčkou s letom. Na oslave narodenín sme si pripomenuli narodeniny tých, ktorí sa narodili v mesiaci september. Medzi tým sa zapálil táborák, na ražne sa pripravili špekačky a slanina. , ,
24.9.2022 sme sa rozprávali o Európe. Vymenovali sme najznámejšie štáty s hlavnými mestami. Rozprávali sme sa o gastronómií daného štátu, o významných osobnostiach, o historických pamiatkach a pod. , ,
20.9.2022 v zariadení sme si zorganizovali besedu, na ktorej sme si pripomenuli Svetový deň prvej pomoci. , ,
18.8.2022 Narodeninová oslava
17.8.2022 S klientmi sme boli pozrieť Veselú farmu vo Vištuku. Majiteľka tejto farmy nám darovala dve gothemské prasničky. Ďakujeme , ,
11.8.2022 sme si v zariadení zorganizovali podujatie, počas ktorého si klienti mohli vyskúšať svoj postreh, vedomosti, zručnosti, tvorivosť a fantáziu. Úlohy boli zamerané na prírodu, ktorá nás dennodenne obklopuje. , ,
5.8.2022 sme sa rozhodli, že spoločne si zaspomíname na detské časy a zorganizovali sme podujatie pod názvom „Vráťme sa do detských čias“. , ,
5.8.2022 Prijali sme pozvanie na tvorivé dielne, ktoré organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede pre seniorov. Medzi ponúkanými aktivitami bolo maľovanie na plátno, na hodváb, práca s hlinou, zdobenie tašiek servítkovou technikou a pod. , ,
3.8.2022 v zariadení sme mali zábavnú aktivitu s názvom „ V zdravom tele zdravý duch.“ Programom bola beseda o zdraviu prospešných tipoch- strava, pohyb, spánok, pozitívne myslenie. Vyvrcholením podujatia bola ochutnávka zdravej výživy a následne dobrá zumba. , ,
30.7.2022 Posledný júlový týždeň sme si zorganizovali celotýždennú brigádu zameranú na úpravu kvetinových a zeleninových záhonov, trávnatých plôch a oddychových zón v parku. , ,
27.7.2022 sa v zariadení uskutočnila narodeninová oslava pre klientov narodených v mesiaci júl. ,
19.7.2022 Klienti Centra sociálnych služieb Jahodná sa zúčastnili výletu do Family parku v Rakúsku. Pri vstupe do parku sa im otvoril čarovný svet zábavy. Bola to zábava pre mladších i starších s množstvom atrakcií, kolotočov a rozprávkových postavičiek. , ,
13.7.2022 mali sme zábavnú aktivitu s názvom „ Hry pri vode.“ Klienti absolvovali vodnú balónovú vojnu, hry s bublifukom, hľadanie loptičiek v nádobe s vodou, prelievanie vody nad hlavou a mnoho iného. , ,
8.7.2022 sa v zariadení uskutočnili tvorivé dielne pod názvom „Tvoríme pre vlastné potešenie“. , ,
1.7.2022 V areáli nášho parku po dlhšej dobe sme privítali našich priateľov zo 6 domovov sociálnych služieb z blízkeho okolia, ako aj ďalších milých hostí na podujatie „ Športovo- zábavný deň“. , ,
29.6.2022 Zorganizovali sme oslavu narodenín, na ktorej sme si pripomenuli narodeniny tých, ktorí sa narodili v mesiaci jún. , ,
24.6.2022 V zariadení sme zorganizovali športovo- zábavné hry pod názvom „ bezpečne na bicykli“ , ,
24.6.2022 Päť klientov z CSS Jahodná zúčastnilo na medzinárodnom futbalovom zápase Francúzsko – Taliansko, ktorý je súčasťou Majstrovstiev Európy U19. ,
22.6.2022 Zúčastnili sme sa na spoločensko-zábavnom podujatí, ktoré organizoval Domov sociálnych služieb pre detí a dospelých v Lehniciach pod názvom Sumner Fiesta , ,
21.6.2022 Kolektív zamestnancov zariadenia,CSS Jahodná sa tento rok rozhodol, že podporuje zriaďovateľa TTSK v celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“.Do aktivity sa zapojilo 22 pracovníkov. Celkový počet odbicyklovaných kilometrov (do práce a späť)bolo 169 km. , ,
16.6.2022 Navštívili sme gazdovský dvor- mini zoo v blízkosti zariadenia. , ,

Stránky