Aktivity s fotogalériou

22.9.2023 Domov sociálnych služieb v Hornom Bare nás pozval na priateľské stretnutie pri príležitosti 20. výročia vzniku zariadenia. , ,
21.9.2023 V zariadení sme si usporiadali zábavný deň s táborákom a opekaním pod názvom „ Lúčime sa s letom“. , ,
14.9.2023 CSS Jahodná pozval svojich súčasných a bývalých zamestnancov na neoficiálne stretnutie. Cieľom stretnutia bolo uctiť si zamestnancov- bývalých a terajších -, ktorí svojou každodennou oddanou prácou zanechávajú odtlačok šťastnej stopy v zariadení.
13.9.2023 Zariadenie pre seniorov Pátria v Galante nás pozval na súťaž vo varení guláša. , ,
12.9.2023 V zariadení sme si usporiadali besedu, ktorej hlavným cieľom bolo oboznámiť účastníkov o dôležitosti poskytnutia prvej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v situácii, keď je ohrozené ich zdravie a život. , ,
8.9.2023 Domov sociálnych služieb Košúty nás pozval na oslavu k 70-temu výročiu vzniku zariadenia, ktorá sa konala v Kultúrnom dome Košúty , ,
26.8.2023 sme sa s zúčastnili na športovom- zábavnom podujatí, ktoré usporiadal Zväz invalidov a telesne postihnutých z Dunajskej Stredy v spolupráci s miestnym denným stacionárom Astra z Jahodnej. , ,
23.8.2023 V zariadení sa konala narodeninová oslava , ,
22.8.2023 Pripravili sme si hry, ktoré podporujú spoluprácu, dôveru a pevnejšie sociálne väzby. Personál zariadenia si zmeral sily s klientmi vo futbalovom zápase, súťaže pokračovali v slalome na bicykloch, riešili sme logické hry a hádanky a pod. , ,
18.8.2023 V zariadení sa konala akcia pod názvom „Letné tvorivé dielne“. Cieľom podujatia bolo ukázať, že aj z nepotrebných šiat a zvyškov látok sa dajú zhotoviť zaujímavé dekorácie. , ,
15.8.2023 V rámci turistického výletu sme navštívili klátovský mlyn. , ,
8.8.2023 Zúčastnili sme sa tvorivých dielní, ktoré organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko pre seniorov. , ,
4.8.2023 Nakoľko hra sprevádza človeka po celý život, rozhodli sme sa usporiadať zábavný deň, počas ktorej sme si aj mi zahrali rôzne zábavné hry, napr. živé pexeso, hry pomocou stoličiek, hľadanie guľôčok medzi loptičkami so zaviazanými očami a pod. , ,
31.7.2023 Narodeninová oslava ,
27.7.2023 Zorganizovali sme brigádu na zveľadenie prostredia exteriéru zariadenia. , ,
26.7.2023 V zariadení sme mali podujatie pod názvom „Letné súťaže s vodou“. , ,
19.7.2023 sme zorganizovali pešiu turistiku do dediny, ktorej cieľom bolo aktivovať ich do rôznych pohybových aktivít, či spoznávania komunity a okolia, v ktorom žijú. , ,
12.7.2023 Zorganizovali sme si tvorivé dielne, počas ktorých sme chceli účastníkom podujatia ukázať, že aj z odpadu si môžeme vyhotoviť hodnotné výrobky a tým ich opätovne využiť. , ,
6.7.2023 V zaradení sa konal športovo – zábavný deň pod názvom „Začína sa leto“. , ,
4.7.2023 Zúčastnili sme sa na podujatí pod názvom „Summer fiesta“, ktoré zorganizovalo Domov sociálnych služieb pre dospelých v Lehniciach. , ,
29.6.2023 sme si v zariadení zorganizovali narodeninovú oslavu, na ktorej sme si pripomenuli narodeniny klientov, ktorí sa narodili v mesiaci jún. ,
20.6.2023 2023 Slávnostno – zábavné podujatie pri príležitosti 20. výročia založenia zariadenia v obci Jahodná. Na podujatie prijalo pozvanie 14 sociálnych zariadení aj niekoľko domovov pre seniorov. , ,
16.6.2023 Vybrali sme sa na turistiku do lesa - čas trávený v prírode je nezabudnuteľný oddych a zároveň relax, ktorý pozitívne vplýva na duševné zdravie. , ,
4.6.2023 Zúčastnili sme sa benefičného koncertu „Chyťme sa za ruky“ v Galante. , ,
1.6.2023 1.jún už tradične patrí sviatku všetkých detí, a aj preto sme pre našich klientov a klientky pripravili deň, ktorý bol venovaný najmä zážitkovému relaxu a oddychu. , ,

Stránky