Na prvý júnový týždeň sme pripravili deň, ktorý bol venovaný kľudu, odpočinku a skrášľovaniu