v zariadení sa uskutočnili tvorivé dielne pod názvom Tvoríme našim mamám. Cieľom podujatia bolo aktivovať klientov, podporiť ich kreativitu a viesť účastníkov k príprave darčekov pre svojich blízkych.