Aktivity s fotogalériou

28.7.2021 sa uskutočnila návšteva Malkia parku, kde obyvatelia domova mali možnosť sledovať správanie zvierat v „zajatí“, občerstviť sa kávou a zmrzlinou... , ,
27.7.2021 V zariadení sa konali tvorivé dielne pod názvom „Kreatívne ruky“ – pripravili sa praktické predmety, dekorácie a ozdoby z textilu, z rifloviny.... , ,
23.7.2021 Vedenie zariadenia po náročnom pandemickom období zorganizovalo neformálne stretnutie zamestnancov. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo utužiť kolektív zamestnancov a vyjadriť im vďaku a úcty za ich obetavú prácu. , ,
21.7.2021 V rámci letnej aktivity sa konal Workshop – spoločné tvorenie pod altánkom. Klienti výrobou rôznych figúrok a zvierat znovu zužitkovali rolky od toaletného papiera. , ,
19.7.2021 sme spoločne oslávili narodeniny našich klientov ,
14.7.2021 sme v domove vítali leto spoločne so svojimi priateľmi , ,
7.7.2021 Naši obyvatelia sa zúčastnili veselého stretnutia s priateľmi v Medveďove , ,
2.7.2021 V domove sa konala aktivita - „Veselý deň v rámci zariadenia“ , ,
22.6.2021 V zariadení sa konal „Deň zdravého životného štýlu“ - bola beseda o zdravej strave, boli tvorivé a pohybové aktivity, ochutnávka fitness koláčov ... , ,
15.6.2021 V domove sme oslavovali narodeniny obyvateľov narodených v mesiaci jún , ,
10.6.2021 Pripravili sme pochúťky z darov prírody – limonádu z bazových kvetov, medovky, mäty, žihľavy.... , ,
1.6.2021 „Deň športu, hier a zábavy“ pri príležitosti MDD sa konali športovo-zábavné aktivity , ,
26.5.2021 sa v zariadení zorganizoval workshop na zdobenie mája a konala sa májová tanečná zábava .... , ,
20.5.2021 V zariadení sa konala beseda z príležitosti Týždňa starých a nových priateľov , ,
11.5.2021 Deň matiek je tradične dňom, kedy klienti domova vyjadrujú vďačnosť za lásku, obetavosť, opateru, ktorú dostávajú od svojich „matiek“ , ,
5.5.2021 Z príležitosti Svetového dňa hygieny rúk sa v domove konala výchovno-vzdelávacia aktivita „Čisté ruky – základ zdravia“ , ,
30.4.2021 v zariadení prebiehalo očkovanie klientov proti COVID – 19 za pomoci výjazdového očkovacieho tímu ,
28.4.2021 Usporiadali sme narodeninovú oslavu, ktorú sme spestrili zábavnými hrami.... , ,
22.4.2021 Oslávili sme Deň Zeme – ako sviatok našej planéty , ,
12.4.2021 – 16.04.2 Týždeň jarného upratovania – úprava okolia zariadenia po zimnom období, úprava kvetinových záhonov... , ,
1.4.2021 Veľkonočné tvorenie obyvateľov domova – príprava veľkonočnej dekorácie a darčekov, príprava násteniek... , ,
30.3.2021 V domove sme oslavovali narodeniny obyvateľov narodených v mesiaci marec... , ,
25.3.2021 pri príležitosti Svetového dňa vody – sa v zariadení konala beseda spojená s environmentálnou výchovou ,
18.3.2021 Marec – mesiac knihy – beseda o knihách, časopisoch , ,
8.3.2021 „Kytička k sviatku“ – oslava MDŽ – klienti pripravili menší kultúrny program... ,

Stránky