Technický prevádzkovateľ

Webové sídlo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej je prevádzkované na redakčnom systéme Drupal, dodaný firmou SPTec. Oznámenia o technických problémoch a pripomienky k fungovaniu a obsahu webu prosím posielajte na adresu .