V rámci turistického výletu sme navštívili klátovský mlyn.