Domov sociálnych služieb Košúty nás pozval na oslavu k 70-temu výročiu vzniku zariadenia, ktorá sa konala v Kultúrnom dome Košúty