sme sa s zúčastnili na športovom- zábavnom podujatí, ktoré usporiadal Zväz invalidov a telesne postihnutých z Dunajskej Stredy v spolupráci s miestnym denným stacionárom Astra z Jahodnej.