V zariadení sme si usporiadali besedu, ktorej hlavným cieľom bolo oboznámiť účastníkov o dôležitosti poskytnutia prvej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v situácii, keď je ohrozené ich zdravie a život.