Zúčastnili sme sa tvorivých dielní, ktoré organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko pre seniorov.