Upratovanie a pranie

Naše zariadenie využíva upratovanie ako súbor postupov mechanického čistenia a dezinfekcie, ktoré vedú k odstráneniu nečistôt a zníženiu počtu mikroorganizmov. Upratovanie izieb prijímateľov sociálnej služby a spoločných priestorov je zabezpečované v zariadení vlastnými zamestnancami, podľa zásad HACCP. Dodržiavanie hygienicko -  epidemiologického plánu vedie k mechanickej a mikrobiálnej čistote prostredia a plôch v zariadení.                                                

Pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne je zabezpečené centrálnou práčovňou zariadenia, ktorá sa nachádza v samostatnej budove.