Upratovanie a pranie

Naše zariadenie využíva upratovanie ako súbor postupov, ktoré vedú k odstráneniu nečistôt a zníženiu počtu mikroorganizmov. Upratovanie izieb prijímateľov sociálnej služby a spoločných priestorov je zabezpečované v zariadení vlastnými zamestnancami, podľa zásad HACCP. Dodržiavanie hygienicko -  epidemiologického plánu vedie          k mechanickej a mikrobiálnej čistote prostredia a plôch v zariadení.                                                                                                                                                                           

  

V našom zariadení je pranie bielizne a šatstva zabezpečené v centrálnej práčovni zariadenia, ktorá sa nachádza v samostatnej budove.