Ubytovanie

Zariadenie ponúka prijímateľom sociálnej služby  ubytovanie v dvoj- a trojlôžkových izbách s možnosťou balkónu i bez neho. Izby sú vybavené na štandardnej úrovni s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klienta. Ubytovacie priestory imitujú domáce prostredie a rodinnú atmosféru. Zariadenie poskytuje ubytovanie na základe dohody, s prihliadnutím na možnosti zariadenia a individuálne požiadavky a potreby klienta. Každý klient má možnosť i sám si zútulniť svoju izbu, rôznymi bytovými doplnkami alebo výzdobou.

DSS Jahodná - Izba 1 DSS Jahodná - Izba 2