Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť

Zariadenie poskytuje komplexnú starostlivosť o klienta, ktorá zohľadňuje jeho potreby, v rámci jeho diagnózy, s ohľadom na jeho zvyklosti, individualitu a stupeň odkázanosti na sociálnu službu. Posudzovanie zdravotného stavu klienta sestry vykonávajú podľa ošetrovateľského modelu prof. Marjory Gordonovej, ktorý vytvára systematickú komunikáciu v multidisciplinárnom tíme. Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na hygienické úkony, polohovanie, preväzy rán, podávanie liekov a iných liečiv podľa ordinácie lekára, zabezpečenie liekov a zdravotníckych pomôcok, meranie vitálnych funkcií, sledovanie celkového zdravotného  a psychického stavu klienta a na prevenciu. Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení poskytujú a zabezpečujú kvalifikované sestry v spolupráci so zmluvnými lekármi, špecialistami a Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

                


 Opatrovateľskú starostlivosť v zariadení zabezpečujú sanitárky a opatrovateľky podľa  opatrovateľského modelu prof. Moniky Krohwinkel.

Prioritným opatrovateľským cieľom modelu podľa prof. Moniky Krohwinkel je udržať, podporovať alebo znovunadobudnúť nezávislosť, blaho a kvalitu života opatrovaného       v jeho aktivitách a existenčných životných skúsenostiach.

Opatrovanie zahŕňa radenie, sprevádzanie, podporovanie, asistovanie, pomáhanie, aktivizovanie na základe individuálnych plánov a potrieb. Zariadenie spracováva a uschováva dokumentáciu jednotlivých úkonov.

Preprava klienta do zdravotníckeho zariadenia je zabezpečená podľa závažnosti, prostredníctvom dopravnej zdravotnej služby alebo služobným motorovým vozidlom CSS.

Klientom ponúkame bezpečné prostredie, aktívnu opateru, podporu udržania a znovu získania ich telesných, psychických a sociálnych kompetencií. Kvalita ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti sa vyznačuje individuálnou a humánnou starostlivosťou na základe rešpektovania základných ľudských  práv a slobôd klienta.

Bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia je ošetrovateľská liečebná metóda, ktorá umožňuje vnímať pacientovu vlastnú identitu,   zlepšiť komunikáciu s okolím, zvládnuť orientáciu v priestore a čase a zlepšiť funkcie organizmu, a tak zlepšiť kvalitu života.  Bazálnu stimuláciu chápeme ako ošetrovateľské ponuky, ktoré vyjadrujú snahu rozpoznať potreby pacienta, zohľadňujúce individuálne životné návyky s cieľom poskytnutia vhodných stimulov. Vďaka tejto metóde si ťažko zdravotne postihnutí klienti  môžu uvedomovať svoje potreby, vnímať vlastné telo a okolie. Bazálna stimulácia podporuje percepciu, lokomóciu a komunikáciu.

Bazálnu stimuláciu vykonáva vyškolený ošetrovateľský personál.

Masáže, procedúry s využitím vody, parafínu, svetla

Ich hlavným cieľom je priaznivo ovplyvniť chorobný proces, odstrániť následky zranenia a telesnú únavu. Sú súčasťou komplexnej liečby, majú význam aj pri prevencii chorôb, posilňujú zdravie a zvyšujú celkovú odolnosť človeka. Ako doplnkovú službu môžu pacienti/klienti/ky využiť relaxačný vaňový kúpeľ alebo perličkový kúpeľ. Masér/ka vykonáva všetky tieto činnosti na profesionálnej úrovni.