Aktivity s fotogalériou

19.3.2024 zúčastnili sme sa na Medzinárodnej prehliadke umeleckej tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, pod názvom „Štrkovecká barónka“. , ,
14.3.2024 Návšteva Žitnoostrovskej knižnice spojené s návštevou cukrárne , ,
8.3.2024 8. marec už tradične patrí oslave nežného pohlavia, a teda sviatku žien. Ani my, obyvatelia Centra sociálnych služieb Jahodná sme na tento deň nezabudli a oslávili sme ho spoločenskou akciou. , ,
5.3.2024 V zariadení sme zorganizovali workshop na prípravu darčekov, pozdravov k nastávajúcemu sviatku MDŽ. Tento sviatok si vždy pripomenieme a obdarujeme všetky ženy, či už sú to zamestnankyne, alebo prijímateľky. Otvoriť fotogalériu, Otvoriť fotogalériu, Otvoriť fotogalériu
26.2.2024 Oslávili sme narodeniny klientov narodených v mesiaci február. , ,
14.2.2024 Pri príležitosti Valentína sme si zorganizovali spoločné stretnutie s našimi priateľkami z Centra sociálnych služieb Rohov , ,
12.2.2024 v zariadení sa konalo spoločenské podujatie pod názvom Valentínske tvorivé dielne. Cieľom podujatia bolo zapojiť klientov do prípravy Valentínskych prekvapení a pozdravov, podporiť kreativitu, jemnú motoriku. , ,
8.2.2024 Ku fašiangom patrí karneval, a preto sme usporiadali tradičný fašiangový Maškarný ples aj v priestoroch nášho zariadenia. , ,
2.2.2024 Prvé februárové dni sa v zariadení uskutočnili fašiangové tvorivé dielne pre klientov. Pripravovali sme s klientmi nástenky, výzdobu spoločenských miestností a dokončovali masky na plánovaný karneval. , ,
31.1.2024 Narodeninová oslava v zariadení , ,
24.1.2024 v zariadení sme mali besedu na tému „Daruj si kompliment“. Klienti mali vyzdvihnúť to, čo na druhej osobe oceňuje. Podľa klientov najkrajší kompliment aký si môžu dostať je pochvala, uznanie a objatie.
9.1.2024 Prvý január sa na Slovensku pripomína ako štátny sviatok - Deň vzniku SR. Pri tejto príležitosti sme s klientmi usporiadali besedu o vzniku SR, ukazovali sme si štátny znak, štátnu vlajku, štátnu pečať a spoločne sme si vypočuli aj štátnu hymnu. , ,
1.1.2024 Silvester v zariadení , ,
24.12.2023 ĎAKUJEME

Veľká vďaka patrí vianočnej výzve s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ – Hrubá Borša, vďaka daru organizácii HUMANITA n. f.

24.12.2023 V zariadení je už tradíciou, že na Štedrý deň klienti a zamestnanci zriadenia sa stretnú pri vianočnom stromčeku . Vianočný stromček svietil pestrými farbami v očakávaní, že si všetci nájdu pod ním veľa darčekov. A darčekov bolo naozaj dosť. , ,
21.12.2023 V predvianočnom období sa záujemcovia spomedzi obyvateľov CSS Jahodná mohli zapojiť do prípravy vianočného programu ako aj do pečenia vianočného pečiva. , ,
19.12.2023 Navštívili sme seniorov v zariadení pre seniorov Tolerancia Trstice. Naši klienti svojím vystúpením priniesli do zariadenia predvianočnú atmosféru a na tvárach seniorov vyčarili úsmev. , ,
14.12.2023 Čaro Vianoc zavítal aj tento rok do zariadenia – spomínali sme na Vianoce z detstva, čítali sme príbehy o vianočnom období, rozprávali sme sa o tradíciách a zvykoch na Slovensku a aj vo svete....... ,
11.12.2023 Ukázali a predávali sme vlastnoručné vyrobené výrobky na vianočných trhoch v priestoroch Úradu TTSK. , ,
9.12.2023 Obyvateľov CSS Jahodná prekvapil aj obecný Mikuláš na hasičskom aute aj so svojimi pomocníkmi. , ,
5.12.2023 Do zariadenia zavítal Mikuláš, na ktorého netrpezlivo čakali klienti ale aj zamestnanci. Stretnutinebolo však iba o rozdávaní mikulášskych balíkov. Bolo možnosťou oboznámiť sa s Mikulášskymi tradíciami, legendami, príležitosťou vrátiť sa do detských čias. , ,
1.12.2023 Posledný novembrový a prvý decembrový deň sme si v Centre sociálnych služieb Jahodná zorganizovali dvojdňové tvorivé dielne, ktorých zámerom bolo pripraviť sa na prichádzajúce adventné obdobie a navodiť atmosféru blížiacich sa sviatkov. , ,
29.11.2023 V zariadení sa konala interaktívna beseda s názvom „Neubližuj mi, ani ja ti neubližujem“. Hovorili sme o formách násilia a agresivity, o tom, ako predchádzať násiliu a čo robiť, kde hľadať pomoc, ak sa násilie vyskytne v našom okolí. , ,
22.11.2023 DSS Lehnice organizoval tradičnú Katarínsku zábavu, kde dostali pozvanie aj naši klienti. , ,
21.11.2023 Klientky sa zúčastnili na podujatí s názvom „Umenie ukryté v nás“, ktoré organizovalo Žitnoostrovské stredisko v Dunajskej Strede v galérií žitnoostrovského múzea. , ,

Stránky