Zúčastnili sme sa na spoločensko-zábavnom podujatí, ktoré organizoval Domov sociálnych služieb pre detí a dospelých v Lehniciach pod názvom Sumner Fiesta