zúčastnili sme sa na Medzinárodnej prehliadke umeleckej tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, pod názvom „Štrkovecká barónka“.