Zorganizovali sme si tvorivé dielne, počas ktorých sme chceli účastníkom podujatia ukázať, že aj z odpadu si môžeme vyhotoviť hodnotné výrobky a tým ich opätovne využiť.