Zorganizovali sme brigádu na zveľadenie prostredia exteriéru zariadenia.