V zariadení sme zorganizovali športovo- zábavné hry pod názvom „ bezpečne na bicykli“