V zariadení sme zorganizovali narodeninovú oslavu, na ktorej sme si pripomenuli tých z nás, ktorí svoje narodeniny oslavovali v mesiaci apríl.