v zariadení sme si pripomenuli jednu z tradícií mesiaca máj – Majáles. Postavením mája sme si priblížili zvyky a tradície