V zariadení sme mali podujatie pod názvom „Letné súťaže s vodou“.