V zariadení sa konala interaktívna beseda s názvom „Neubližuj mi, ani ja ti neubližujem“. Hovorili sme o formách násilia a agresivity, o tom, ako predchádzať násiliu a čo robiť, kde hľadať pomoc, ak sa násilie vyskytne v našom okolí.