V zariadení je už tradíciou, že na Štedrý deň klienti a zamestnanci zriadenia sa stretnú pri vianočnom stromčeku . Vianočný stromček svietil pestrými farbami v očakávaní, že si všetci nájdu pod ním veľa darčekov. A darčekov bolo naozaj dosť.