V areáli nášho parku po dlhšej dobe sme privítali našich priateľov zo 6 domovov sociálnych služieb z blízkeho okolia, ako aj ďalších milých hostí na podujatie „ Športovo- zábavný deň“.