sme si v zariadení zorganizovali narodeninovú oslavu, na ktorej sme si pripomenuli narodeniny klientov, ktorí sa narodili v mesiaci jún.