sa v zariadení uskutočnili tvorivé dielne pod názvom „Tvoríme pre vlastné potešenie“.