sa v zariadení uskutočnila narodeninová oslava pre klientov narodených v mesiaci júl.