Prvý január sa na Slovensku pripomína ako štátny sviatok - Deň vzniku SR. Pri tejto príležitosti sme s klientmi usporiadali besedu o vzniku SR, ukazovali sme si štátny znak, štátnu vlajku, štátnu pečať a spoločne sme si vypočuli aj štátnu hymnu.