Prvé februárové dni sa v zariadení uskutočnili fašiangové tvorivé dielne pre klientov. Pripravovali sme s klientmi nástenky, výzdobu spoločenských miestností a dokončovali masky na plánovaný karneval.