Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk sme usporiadali besedu pod názvom „Umývaj si ruky – zachrániš život“, ktorej cieľom bolo poukázať na potrebu dodržiavania hygieny rúk.