Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sme v zariadení usporiadali besedu o rodine, spojenej so spomienkovou terapiou a arteterapiou.