Pri príležitosti medzinárodného dňa rodiny sme v Centre sociálnych služieb Jahodná zorganizovali besedu o rodine. Besedu sme spojili s výtvarnou a spomienkou terapiou.