Pri príležitosti Dňa zeme sme uskutočnili besedu. Rozprávali sme sa o ochrane životného prostredia, recyklácii odpadu, ekologickom správaní sa a o ochrane živočíchov. Klienti prispievali svojou činnosťou k ochrane životného prostredia.