Posledný novembrový a prvý decembrový deň sme si v Centre sociálnych služieb Jahodná zorganizovali dvojdňové tvorivé dielne, ktorých zámerom bolo pripraviť sa na prichádzajúce adventné obdobie a navodiť atmosféru blížiacich sa sviatkov.