Obyvateľov CSS Jahodná prekvapil aj obecný Mikuláš na hasičskom aute aj so svojimi pomocníkmi.