Návšteva Žitnoostrovskej knižnice spojené s návštevou cukrárne