Ku fašiangom patrí karneval, a preto sme usporiadali tradičný fašiangový Maškarný ples aj v priestoroch nášho zariadenia.