Kolektív zamestnancov zariadenia,CSS Jahodná sa tento rok rozhodol, že podporuje zriaďovateľa TTSK v celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“.Do aktivity sa zapojilo 22 pracovníkov. Celkový počet odbicyklovaných kilometrov (do práce a späť)bolo 169 km.