Klientky sa zúčastnili na podujatí s názvom „Umenie ukryté v nás“, ktoré organizovalo Žitnoostrovské stredisko v Dunajskej Strede v galérií žitnoostrovského múzea.