Klienti Centra sociálnych služieb Jahodná sa zúčastnili výletu do Family parku v Rakúsku. Pri vstupe do parku sa im otvoril čarovný svet zábavy. Bola to zábava pre mladších i starších s množstvom atrakcií, kolotočov a rozprávkových postavičiek.