DSS Lehnice organizoval tradičnú Katarínsku zábavu, kde dostali pozvanie aj naši klienti.